Rizik od infekcije, hospitalizacije i smrti u roku od 9 mjeseci nakon druge doze vakcine protiv COVID-19: retrospektivna kohortna studija ukupnog stanovništva u Švedskoj

Efikasnost vakcine protiv COVID-19 nakon više od 6 mjeseci još uvijek nije u potpunosti poznata. Cilj naše studije je bio da istražimo efikasnost COVID-19 vakcine protiv rizika infekcije, hospitalizacije i smrti tokom prvih 9 mjeseci nakon vakcinacije za opštu populaciju Švedske.

Ova retrospektivna kohortna studija ukupne populacije sprovedena je pomoću podataka iz švedskih nacionalnih registara. Kohorta je obuhvatila sve subjekte cijepljene sa dvije doze ChAdOx1 nCoV-19, mRNA-1273 ili BNT162b2 kao i odgovarajuće nevakcinisane subjekte, sa podacima o cijepljenju i infekciji koji su ažurirani do 4. oktobra 2021. Evaluirana su dva rezultata. Prva je bila SARS-CoV-2 infekcija svih intenziteta od 12. januara do 4. oktobra 2021. godine. Druga je bila teška infekcija COVID-19, definisana kao hospitalizacija zbog COVID-19 ili  smrtnost od svih uzroka nakon 30 dana od potvrdjene COVID-19 infekcije u periodu od 15. marta do 28. septembra 2021. godine.

 

 

 

 

Izmedju 28. decembra 2020. i 4. oktobra 2021. godine, 842.974 ispitanika koji su bili potpuno vakcinisani (dvije doze) je upareno (1:1) sa istim brojem nevakcinisanih osoba (ukupna studijska kohorta n=1.685.948).

Do kraja infekcije SARS-CoV-2 svih težina, efikasnost vakcine BNT162b2 se sa vremenom progresivno smanjivala, sa 92 % (95 %-KI 92 do 93; p < 0,001) nakon 15-30 dana na 47% (39 do 55; p < 0,001) nakon 121–180 dana i potom na  23 % (–2 do 41; p = 0,07) od 211-og dana.

Smanjenje je bilo nešto sporije za mRNA-1273, sa efikasnošću vakcine od 96% (94 do 97; p<0.001) nakon 15-30 dana i 59% (18 do 79; p = 0.012) od 181-og dana.

Pad je takodje bio usporeniji za heterolognu ChAdOx1 nCoV-19 plus mRNK vakcinu, za koju je efikasnost iznosila 89% (79 do 94; p< 0.001) nakon 15-30 dana i 66% (41 do 80; p<0.001) od 121-og dana.

Nasuprot tome, efikasnost vakcine za homolognu vakcinu ChAdOx1-nCoV-19 je iznosila 68% (52 do 79; p< 0,001) nakon 15-30 dana, bez uočljive efikasnosti poslije 121. dana (-19% [-98 do 28]; p=0,49).

Kao ishod teške infekcije COVID-19, efikasnost vakcine je pala sa 89% (82 do 93; p<0.001) nakon 15-30 dana na 64% (44 do 77; p < 0.001) od 121-og dana.

Sve u svemu, postoje indikacije o nižoj efikasnosti vakcine kod muškaraca nego kod žena, kao i kod starijih nego kod mladjih osoba.

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email
Pinterest
Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email
VK

BLEIB INFORMIERT

Anmeldung zum Newsletter

Felder mit * sind auszufüllen.

Unterstütze unsere Projekte mit einer Spende