Pedo-pošast – pedofilija kao ljudsko pravo??

Obiteljima su oduzeli temelj. Muškarcima  njihovu muškost. Ženama njihovu ženstvenost. A sada je cilj, dječja nevinost. Ali, tko su „oni“? Oni su ti, koji imaju strategiju (agendu). Oni, koji su zajedno sa dobrotvornim organizacijama, dobronamjerno dozvolili srljanje čovječanstva u ponor.                                                

Zlo u ime dobrog  
Sa organizacijama poput UN-a, WHO-a, WEF-a i na tisuće malih „neovisnih“ NVO skupina, elita malo po malo provodi svoje nehumane planove. Na samom vrhu popisa su eugenika, depopulacija i izopačenje dobra. Naravno da se uviijek vodi računa o tome, da organizacije i grupe ostavljaju dojam, da rade u dobre svrhe. Na primjer Plan irano roditeljstvo, odgovorno je za milijune pobačaja, omogučeno kroz financiranje gigantskih fondova Rockefellera , kao i nehumane ideje eugeničarke Margarete Sanger.

Seksualnost kao „ljudsko pravo“ Na međunarodnoj razini IPPF , Međunarodna federacija za planirano roditeljstvo, osigurava provedbu planove elite. Poznata lobistička grupa u EU, posebice za Europsko vijeće i Gospodarsko i socijalno vijeće Ujedinjenih naroda ovdje je produžena ruka UN-a pronašla stražnja vrata, nesamo da pedofiliju učini društveno prihvatljivom, već i da od nje napravi cilj za koji će se ljudi boriti u udućnosti.  Tako u svojoj deklaraciji  načelo 3 (str. 18, Seksualna prava):      

„Pravilnik nediskriminacije zabranjuje svako razlikovanje, isključivanje ili ograničavanje, na temelju spola, dobi, spolne orijentacije, spolnog indetiteta, seksualne orijentacije, bračnog statusa, seksualnog razvoja, stvarnog ili percipiranog seksualnog ponašanja […]“                                                

Ne samo da se ovdje forsira rodna ideologija , koja je tolike mlade ljude otjerala u streilitet, strahovita tjelesna oštećenja i nesreću. Primjetno je i spominjanje „starosti“. Iako načelo 5 tretira seksualno zlostavljanje maloljetnika kao negativno, kako se to dvoje može slagati? Bi li svatko bez obzira na dob, trebao imati sva seksualna prava? Znači li to, da ako dijete da svoj pristanak, u buduće će biti dopušten odnos između djece i odraslih?                                                                                                             

Ako devetogodišnjak pristane na seks, je li to u redu? Čini se, da zagovornici poput Petera Tatchella – iako je on to sada žestoko povukao – upravo to promiču (pogledajte video na Twitteru). U Betrayal of Youth“ ( „Izdaja mladosti“) manifestu pedofila , na stranici 122 možemo pročitati, kako se želi postići taj cilj:

„Moramo jasno prepoznati da promjene u našem odnosu prema dječjem erosu, moraju biti povezane sa drugim društvenim promjenama. Pogrešno je i potpuno naivno očekivati sloodnu spolnost kod djece, bez prevladavanja patrijarhalnih stavova, raspada obitelji i priznavanja dječjih prava, biti će široko prihvaćen.“


Upravo to je ono, što govori elita, koja trenutno koristi svoje komunističke  strategije diljem svijeta (prevarantska organizacija BLM je također imala na svojoj početnoj stranici manifesta „uništavanje obiteljskih struktura).
Peter Tatchell u 9. poglavlju piše o pitanju zrelosti i pristanka:                                                                    
„U potpuno demokratskom i egalitarnom društvu, odrasli ne zanemaruju prava mladih držeći ih u stanju neznanja, straha i krivnje, ili pribjegavajući proizvoljnim i autokratskim zakonima koji mlade čine odgoornima za svoje izbore, vlastita tijela i razgovarati o njihovim emocijama.

Seksualizacija naše djece.

Da bi djeca svojom voljom učestvovala u takvim aktivnostima, potrebno ih je što prije seksualizirati i lišiti nevinosti. I tome se upravo posvećuju SZO ili IPPF. U vodiču Osnove učenja seksualnostimože se čitati kako se pretpostavlja da seksualnost prevladjuje u svim starosnim grupama.
Bebe, stariji i svi izmedju “bi mogli osjetiti seksualnost”. Čitanje ovog vodiča se čini meni, autoru ovog članka, stranim kao jedan pedofilski manifest. Ne vidim djecu kao seksualna bića i nemam sjećanje da sam u starosti izmedju 0 i 5 godina drugu djecu pipala po genitalijama. Ali se to ipak predstavlja kao normalno. Stalno pozivanje djece da samo uz pristanak dozvole zagrljaje i poljupce takodje podsjeća na argumente pedofilnog načina razmišljanja. Dovodjenje djece u kontakt sa ovim temama u tako ranoj dobi nije “zaštita”. Da ne idu sa strancima bi trebalo biti dovoljno kao upozorenje. Diskurs o mogućnostima seksualnih perverzija sa djetetom do 5 godina starosti će automatski probuditi misli koje ne smeju imati u ovom uzrastu! To su novorodjenčad, bebe, mala djeca! Govorimo o djeci od 0 do 5 godina!
Ako se ne zaustavimo kod ove starosne grupe, na red će naravno doći i djeca drugih uzrasta, kao što se može vidjeti u Vodiču UNa. (Podijeljen je na starosne grupe od 5 do 8, od 9 do 12, od 12 do 15, od 15 do 18 godina)

Tu se za razliku od čisto biološkog, teorijskog seksualnog obrazovanja ono treba sprovesti na “živopisni” (sveobuhvatni) način. I to ne samo u školama, već i u nezavisnim institucijama, uveče ili vikendom, gde će se sprovoditi “živopisni časovi seksa” na razigrani način. Ko je upoznat sa skandalima oko zvaničnog “ilustrativnog seksualnog vaspitanja” u školama može samo zamisliti šta se dešava van školskog okruženja uveče ili vikendom.  

Pornografija u školama.

Od gangbang“, ilustracije mastrubacije i pornografije do razlike izmedju genitalog, oralnog, analnog, ručnog seksa ili kako da se sigurno guši partner, sadržaji “živopisne seksualne lekcije “dižu kosu na glavi i izazivaju kontroverze kada ponekad izbiju u javnost.

Kada dijete jednom prodje kroz dugogodišnju seks školu UN-a rezultat treba biti prihvatanje da su ljudi u bilo kojoj dobi seksualna bića (vidi PDF strana 65, kvadrat desno dole). I kao uvjek, “smjernice” UN-a se takodje ubacuju u zakone koji prisiljuju ljude da primene ove perverzije.

Kada možemo očekivati pedofilne semafore sa zebra štraftama u bojama duge?
Ako se sve ove agende ne razumeju i ne zaustave, onda uskoro.
Jer se i u Austriji raspravlja o temi “seksualno zdravlje” vidjeno iz perspektive UN i SZO, i tako se 2016. godine u izveštaju sa konferencije dolazi do zaključka da da se “medicina, zdravstveni sistem i društvo mogu preventivno i kurativno tretirati na odgovarajući način”. (strana 18)
Mora nam biti jasno kao članovi EU da ona aktivno nastoji da umanji stigmu vezanu za termin “pedofil” omekšajući ga uz pomoć akronima MAP, Minor Attracted People (ljudi privlačeni maloljetnicima). Naravno, sve u ime prevencije zločina:  

EU projekat “Horizon Europe Project – Sprečavanje seksualne eksploatacije djece”

Poboljšano razumijevanje karakteristika i glavnih razlika između kažnjivog i nekažnjivog “Minor Attracted People”

Osim činjenice da se želje pedofila sada zvanično – i zakonski – svugdje sprovode, sada se još jedan narativ pojavljuje  koji bi mogao da predstavlja poslednji ekser u kovčegu nevinosti naše djece: pedofilija je mentalna bolest. Pedofili su rodjeni sa ovom sklonošću i oni tu ne mogu ništa.

“[…] smatra da je ključ u tome kako se mozak formira u ranim fazama trudnoće. Naš san je da spriječimo da se to dogodi prije nego što se pedofil uopšte rodi.”

Prisjetimo se koliko se brzo mentalni poremećaj nazvan rodno-specifična disforija (rodna disforija) integriran u LGBTQIA+ i rangiran u transrodne redove (osobe koje su navodno rodjene u pogrešnom tijelu).

Kada se pedofili zvanično proglase ljudima takve seksualne sklonosti, to će ih automatski činiti dijelom “seksualnog oslobodjenja”. 
I šta su nas učile UN? “Ostvarivanje seksualnih sklonosti je ljudsko pravo.”

Mislimo na  žrtve i kako možemo izbjeći da ih u budućnosti ima još. Jedno je sigurno, obrazovanje o seksu, spolu i zlostavljanju kojem su djeca izložena tokom proteklih decenija zbog strategija UN-a i SZO nije ni na koji način spriječilo zlostavljanje. Trebamo sada postaviti kurs za djecu u budućnosti. Stavimo njihovu nevinost ponovo u prvi plan!

Dodatna lektira:

Lijevo-liberalne i lijevo-alternativne organizacije za odnose između djece i odraslih
(Izmedju ostalog stranica 195, Zeleni i pedoseksualnost: rezultati istraživačkog projekta, obim, kontekst i efekti pedofilnih zahteva u miljeu novog društvenog pokreta / Zeleni, novembar 2014.) https://cms.gruene.de/uploads/documents/Broschuere_Aufarbeitung_und_Verantwortung_Online_190515_0 74146.pdf

Pedofilna elita, otkriće FBI direktora Ted Gunderson, Lolita Express, ritualno zlostavljanje:
https://prepareforchange.net/2016/09/21/globalist-are-paedophiles-practices-and-beliefs/

@NL 17.3.2023

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email
Pinterest
Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email
VK

Bleib informiert

Anmeldung zum Newsletter

Felder mit * sind auszufüllen.

Danke

So kannst du uns unterstützen!